28 29 30
producer I Denis Chechkov 7.3 Production
photographer I Lubov Bolotina
model I Anna Feshenko
muah I Liudmila Statova
style I Tatyana Khvorostovskaya