10 11 12 13 14 15photographer I Vera Sadovskaya
model I Rodion Zubkov @SELECT MANAGEMENT
muah I Angela Dmitrieva
style I Vera Sadovskaya