7 9 10 11 8Photographer Julia Rylskova
Model Venera Klycheva
Muah Julia Khudyakova
Style Liliya Kartashova