049 050 051photographer I Maksim Serikow
model I Anna Fomina
muah I Yana Ditkovskaya
style I Elya Gaevskaya
location I Kap’s Rental Studios