1 2 3photographer Leon Efimov,
model Nataliya Bulycheva
mua Lisa Sharova,
hair Sedova Olga
style Elina Ahmaeva, Anna Moskovtseva