7 8 9producer Misha Drannikov,
photographer Aleksey Dunaev,
style Ilona Aldra, model Anastasia Kuvshinova,
muah Nataly Buldakova,
art & location Kirill Basalaev