7 8 9photographer Yury Guzeev
model Vik Pogs @FL models management, Paris
muah Vika Trukhina