0105 0106 0107 0108 0109photographer I Dmitry Krikun
model I Ksenya Govoruhina
muah I Yana Ditkovskaya
clothes I GAVARI
location I Cafe moloko